Grądy Kruklaneckie: ruiny mostu, widok okolicy z mostu ...

11/09/2014